FANDOM


Nåværende ansatte på Seattle Grace Hospital Mercy West Rediger

Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at dette stemmer helt, det kan være ansatte som har fått sparken, sluttet eller er plassert feil.

Styret Rediger

Sjefskirurg Rediger

Nevrokirurgi Rediger

Generell Kirurgi Rediger

Pediatrisk Kirurgi Rediger

Traume Kirurgi Rediger

Karditorakal Kirurgi Rediger

Ortopedisk Kirurgi Rediger

Onkologi Kirurgi Rediger

Plastisk Kirurgi Rediger

Psykiatri Rediger

Anestesileger Rediger

Andre assistent leger Rediger

Turnusleger Rediger

Sykepleiere Rediger

Andre ansatte Rediger

Tidligere ansatte Rediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.